Odstoupení od kupní smlouvy

Při zasílání poštou prosím zasílejte DOPORUČENĚ s DODEJKOU

 V případě vyřízení emailem, vyčkejte na potvrzení, nejpozději do 3 pracovních dní)

Odstoupení od kupní smlouvy dle § 53 občanského zákoníku

Jméno,Příjmení:
Adresa:

email
tel.: 

(dále jen "kupující)


Pyxis Spaceboards - Barbora Habrová
Masarykova 415
344 01 Domažlice

(dále jen "prodejce


V ..................................................., dne ........................................Ve Vašem internetovém obchodě jsem si objednal/a zboží v hodnotě ...............Kč, včetně DPH. Toto jsem od Vás obdržel dne ................................. (číslo objednávky...................................).
Na základě § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. 

Zakoupené zboží vracím spolu s tímto dopisem/samostatnou zásilkou na Vaší adresu (vyberte jednu z možností).
Mnou uhrazenou částku prosím vraťte ve Vašich podmínkách uvedené 14-ti denní lhůtě složenkou na moji výše uvedenou adresu či na účet číslo ........................................................ vedený u ..................................


S pozdravem

Jméno, příjmení:

Podpis: